Nyugdíjjogosultságot megalapozó szolgálati idők

2021.02.04. | A szerző: Pap Mária, Anyagi biztonság, Öngondoskodás

Egy tisztességben és békebeli nyugdíjas állásban megőszült halánték nagy kincs. Mára azonban szinte teljes mértékben vágyálommá, irrealitássá vált. Valószínűleg egy kezünkön meg tudjuk számolni azon ismerőseinket – ha találunk ilyet egyáltalán – aki egy munkahelyen dolgozta végig az életét, ott megbecsülték, nyilvántartották, s – a rendszerváltás óta is folyamatosan – igazolhatóan fizették utána a nyugdíjjárulékot. Ugyanő parancsra belépett majd szintén parancsra visszalépett a magánnyugdíjpénztárból, normális átlagfizetést tudott produkálni, elegendő szolgálati évet, elérte a nyugdíjkorhatárt – amit ugye állandóan emelnek mostanában – és így többé-kevésbé tisztességes nyugdíjra van reménye.

 

Ezzel szemben manapság az a jellemző, hogy a leghűségesebb munkatársak alól is kicsusszan a munkahely, sokan ötven felett válnak állásnélkülivé, s kényszerülnek új karriert építeni. Ha tartósan munkanélküliek vagy vállalkozásba kezdenek, illetve idős szülőt gondoznak, akkor is érdemes figyelniük arra, hogy legalább a szükséges szolgálati idő meglegyen.

 

A nyugdíjjogosultságot és a nyugellátások megállapítását, folyósítását a többször módosított 1997.évi LXXXI. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény – Nytv. – szabályozza. A jogszabályból most az öregségi nyugdíj megállapítása érdekében elismerhető szolgálati időt kodifikáló paragrafusokat vettük számba.

 

A szolgálati idő definíciója szerint az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. Tehát főszabályként szolgálati idő az, ami után valaki – a munkáltató, a természetes személy vagy valamilyen ellátást folyósító szervezet – befizette a járulékot. Fontos, hogy mindez igazolható is legyen.

 

Szolgálati idők jelesül:

 • munkajogviszony (igazolható vagy vélelmezett járulékfizetéssel fedezve)
 • mezőgazdasági őstermelő (nyugdíjjárulék megfizetése mellett)
 • egyéni vagy társas vállalkozás tagja, segítő családtag nyugdíjjárulékkal fedezett időszaka
 • a biztosítással járó jogviszony1998. január 1. napját megelőző (azaz a mostani nyugdíjtörvény előtti) időszakot az 1997.december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni (ez a törvény nem részletezi!)
 • nyugellátás szerzése céljából megállapodást is lehet kötni szolgálati idő megszerzésére és járulékfizetésre
 • egyházi személyként eltöltött időszak, ha az egyházi jogi személy a járulékot megfizette
 • gyermeknevelési, otthongondozási, ápolási díjak időszaka (utóbbi idős szülő gondozása esetén is releváns!)
 • a katonai (polgári) szolgálatban eltöltött idő
 • táppénz, betegszabadság és ilyen típusú ellátások időtartama
 • álláskeresési támogatás időtartama
 • munka-rehabilitáció, fejlesztési jogviszony időtartama
 • rehabilitációs járadék folyósításának ideje
 • az Európai Unió tisztviselőinek és alkalmazottainak szolgálati ideje (más jogszabály alapján)
 • a szociális szövetkezeti tag tagi munkavégzésének időtartama
 • egészségügyi dolgozók önkéntes többletmunkavégzése (bizonyos szabályok szerint)
 • rendvédelmi vagy NAV egészségkárosodási járadék időtartama
 • jogviszony jogellenes megszűnésétől annak helyreállításáig eltelt időszak
 • felsőfokú tanulmány 1998.január 1. előtt (csak az első diploma megszerzése nappali tagozaton, és csak a megszerzéshez szükséges időtartam, viszont a tanulmányi szünet is beleszámít)
 • külföldi tanulmány is, de különös szabályok szerint (ha illetékes hatóság szakvéleménye egyenértékűnek ismeri el)

 

NEM minősül szolgálati időnek

 • a fizetés nélküli szabadság vagy a munkavégzés alóli mentesítés időtartama, ha erre az időre nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem kifizetése nem történt
 • a letartóztatás, szabadságvesztés időtartama, kivéve ha az illetőt jogerősen felmentették vagy a büntetőeljárást megszüntették
 • a saját jogú nyugellátás melletti kereső tevékenység időtartama

 

A szolgálati időt naptári naponként kell számításba venni és 365 napot kell egy évnek tekinteni. Ugyanazt az időtartamot csak egyszer lehet figyelembe venni. A szolgálati időt a társadalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántartása alapján kell számításba venni, ez a fő szabály, de nyilvántartás hiányában egyéb hitelt érdemlő igazolásokkal is pótolni lehet, amire érdemes felkészülni (például a régi bájos munkakönyv kerüljön elő a föld alól is!).  

NÉVNAPOK

Izabella és Dalma

KÖVESS MINKET!

AJÁNLÓ

Share This

Megosztás

Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel!